Ruinerweg 18
7932 PD Echten
vanharte
Tel. 0528 251221
Fax 0528 251494 KvK: 040670530000
Zoeken  
Sitemap
Links

Gedragsregels Recreatiecentrum ‘van Harte’.

Hoofdregel:

Gedraag u zodanig dat u niemand overlast bezorgt.

Informatie:

In uw accommodatie is een gekleurde informatiemap aanwezig, hierin staan alle regels en mogelijkheden nog een keer vermeld.

Aankomst en vertrek:

*De contractant dient zich bij aankomst aan te melden bij de receptie en de intekenlijst af te geven. Het is niet toegestaan met meer personen dan op de intekenlijst vermeld staat in de accommodatie te overnachten.

*Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie tussen 15.00 en 22.00 uur betrekken.

*Indien u de accommodatie niet op het aangegeven tijdstip kunt betrekken, verzoeken wij u om ons daarvan in kennis te stellen, zodat wij een nadere afspraak daarover met u kunnen maken.

*Op de dag van vertrek dient u, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk om 10.00 uur de accommodatie te hebben verlaten. ’s Zondags voor 20.00 uur.

Schoonmaak:

*De accommodatie dient u zelf schoon te houden.

*Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.

*Bij uw vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. Dit betekent:

  -De accommodatie is veegschoon.

  -De accommodatie en het buitenterrein zijn ontdaan van alle papiertjes, blikjes, bekertjes etc.

  -Alle gebruikte materialen zijn op hun plaats terug gezet.

  -De keuken inventaris staat schoon en droog in de kastjes.

  -Alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de container geleegd.

  -Het beddengoed is afgehaald.

*Als u de accommodatie niet opgeruimd achter laat, kunnen wij u extra schoonmaakkosten in rekening brengen.

* Reparaties van beschadigingen door het gebruik van tape of punaises op bijv. plafond, deuren en/of houtwerk zullen wij in rekening brengen.

* Het gebruik van een dartbord is in de accommodaties niet toegestaan.

Inventaris:

*In de accommodatie bevind zich een inventarislijst. Controleer direct na aankomst of de inventaris compleet en in goede staat is.

*Uitsluitend op de dag van aankomst kunt u vermissingen of gebreken aan de inventaris bij de receptie melden. De inventaris zal, zo mogelijk, onmiddellijk worden aangevuld of vervangen.

*Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk of kwijt raakt, dient u dit direct te melden bij de receptie. Wij vervangen de zoekgeraakte of beschadigde goederen volgens onze prijslijst.

*Inventaris die binnen hoort, mag u niet buiten de accommodatie gebruiken.

*Verander svp de basisinstellingen van de televisie niet.

*Er mogen geen andere elektrische apparaten worden gebruikt dan die welke tot de inventaris van de accommodatie behoren.

Parkeren: 

*U dient uw auto/bus/motor en eventueel aanhanger op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen voor of achter het park te parkeren.

*Vermijd het rijden met uw voertuig op ons terrein zo veel mogelijk.

*Met het oog op eventuele calamiteiten dient u de beide uitgangen altijd vrij te houden voor hulpverleners.

Geluidsoverlast:

*Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan anderen.

*Tussen 22.00 en 7.00 uur geld een nachtrustperiode. In principe is het in die periode niet toegestaan lawaai te maken, dus ook niet op de openbare weg.

Vuilafvoer:

*Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container tegenover de receptie doen.

*G.F.T.-afval mag in de groene rolcontainer. *Glas mag op kleur gesorteerd in de glascontainer.

*Oud-papier mag u in de wasserette zetten.                      *In de receptie staat een chemo-box voor KCA. (batterijen, spuitbussen e.d.)

*Houdt u de accommodatie en het buitenterrein a.u.b. vrij van afval.

Huisdieren:

*Huisdieren zijn slechts toegestaan na overleg met de beheerder en mogen nimmer alleen in de accommodatie achtergelaten te worden.

*Uw huisdier dient op het park, buiten de accommodatie altijd aangelijnd te zijn en buiten het park uitgelaten te worden.

Veiligheid:

*Om brandgevaar te voorkomen hebt u voor het aanleggen van kampvuren, barbecues en dergelijke onze toestemming nodig.

*Zorg altijd voor een emmer  water of een brandblusapparaat naast de barbecue.

*Bij het barbecuen dient u rekening te houden met de windrichting, zodat u de buren zo min mogelijk hindert.

*Brandblusapparaten en vluchtwegen/deuren moeten ten allen tijde vrij toegankelijk zijn, dus ook vrij van gordijnen.

*Brandwerende deuren dienen altijd gesloten te zijn.

*In de accommodatie bevinden zich voldoende brandblusapparaten en haspels. Gebruik deze alleen wanneer het nodig is en waarvoor ze bestemd zijn.

* Brandhaspels mogen niet gebruikt worden voor het vullen van badjes ivm gevaar besmetting legionellabacterie.

* Blijkt een verzegeling van een brandblusapparaat/haspel onnodig te zijn verbroken, dan brengen wij u een bedrag van minimaal  € 50,-- in rekening.

*Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij u in rekening brengen.

*Gebruik de EHBO-trommels alleen voor noodgevallen en meld dit aan ons zodat wij de gebruikte spullen weer aan kunnen vullen.

Post  en telefoon:

*Telefoonberichten die voor u binnenkomen worden in uw postvak in de hal van de recreatiezaal gelegd. Dringende berichten worden vanzelfsprekend direct aan u doorgegeven.

*Uitgaande post kunt u deponeren in de witte brievenbus bij de receptie

*De ingekomen post ligt dagelijks voor u klaar in uw postvakje in de hal van de recreatiezaal.

Slaapkamers:

*Hoog/laag bedden mogen niet worden verplaatst. De andere bedden dienen zo nodig voor vertrek weer op de oorspronkelijke plek te worden gezet.

*Het is verplicht lakens of dekbedhoes en een sloop te gebruiken. Wanneer u deze niet zelf mee wilt brengen, kunt u deze huren.

*I.v.m. de brandveiligheid is het is verboden in de slaapkamers te roken.

Gebruik buitenterrein:

*Gebruik het buitenterrein waarvoor het bestemd is; het terras als zitruimte, het sportveld voor sport en spel

*Gebruikt u de aanwezige speeltoestellen functioneel.

Klachten:

Alhoewel wij ons uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch een klacht hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende, dan kunt u, omdat u in  een RECRON-accommodatie verblijft kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag, zie hiervoor de RECRON-voorwaarden.

Administratiekosten:

Indien u niet voor uw vertrek alle openstaande posten en eventuele schades betaald hebt en wij u een rekening moeten sturen, brengen  wij u  € 12,50 administratiekosten in rekening.

Indien u om welke reden dan ook geen gebruik wilt/kunt maken van de overeengekomen periode kunt u deze tegen  € 12,50 administratiekosten en bijbetaling van het eventueel huurverschil laten wijzigen in een andere periode, echter alleen binnen hetzelfde kalenderjaar.

Foto’s:  Wij behouden ons het recht voor om foto’s die gedurende uw verblijf door ons op het park genomen zijn voor onze  promotiedoeleinden te gebruiken. 
Change language:
Deutsch

Zorg / Onderwijs
Gezinnen
Groepsaccommodatie

Sitemap